Strefy śniegowe i wiatrowe w Polsce

Według prawa budowlanego hale namiotowe możemy postawić, jako obiekty tymczasowe na zgłoszenie oraz jako obiekty stałe na pozwolenie budowlane.

Klienci, którzy zakupują halę namiotową mogą przyspieszyć procedury prawne i formalne związane z uzyskaniem pozwolenia budowlanego zgłaszając halę namiotową, jako obiekt tymczasowy na 180 dni. W czasie trwającego zgłoszenia hali namiotowej mogą przygotować spokojnie dokumenty do pozwolenia budowlanego.

Firma Hallrent oferuje wszystkie hale namiotowe swoim klientom zgodne z normami jako obiekty całoroczne, wykonane na obciążenie zgodne z daną strefą posadowienia hali namiotowej.

Prawo budowlane na całym świecie wydziela geograficzne strefy wiatrowe oraz strefy śniegowe. Zgodne z tymi strefami Polska została podzielona na 5 stref obowiązujących zgodnie z poniższą tabelką

Tabela 1 - Strefy śniegowe w Polsce

Numer strefy

Obciążenie śniegowe

Obszar kraju

Strefa 1

0,7 kN / m2

70 kg / m2

Województwa: dolnośląskie, zachodnia część Opolskiego, południowa część Lubuskiego, południowo zachodnia część Wielkopolskiego

Strefa 2

0,9 kN / m2

90 kg / m2

Województwa: Zachodnio-Pomorskie, Łódzkie, Śląskie, południowa część Kujawsko-Pomorskiego i Mazowieckiego, północna część Lubuskiego i Wielkopolskiego, zachodnia część Opolskiego, oraz kawałek Podkarpackiego, Małopolskiego i Świętokrzyskiego

Strefa 3

1,2 kN / m2

120 kg / m

Województwa: Pomorskie, Lubelskie, Małopolskie, północna część Kujawsko-Pomorskiego, Mazowieckiego, południowa część Podkarpackiego, Podlaskiego, środkowa część Świętokrzyskiego, zachodnia część Warmińsko-Mazurskiego oraz wschodnia Śląskiego

Strefa 4

1,6 kN/ m2

160 kg / m2

Wschodnia część województw: Podlaskiego oraz Warmińsko Mazurskiego

Strefa 5

2,0 kN / m2

200 kg / m2

Południowa część województwa Małopolskiego - Tatry

 

 Nasza firma buduje hale zgodnie z życzeniem klienta

oraz przewidzianą strefą śniegową  w Polsce.

 
snieg na dachu 1

Zgodnie z tym samym prawem budowlanym wyznaczona jest strefa wiatrowa, zgodnie z poniższą tabelą:

Tabela 2 - Strefy wiatrowe w Polsce

Numer strefy

Siła wiatru

Obszar kraju

Strefa 1

20 m / s

Województwa: Lubuskie, Wielkopolskie, Kujawsko-Pomorskie, Mazowieckie, Podlaskie, Lubelskie, Świętokrzyskie, Łódzkie, południowa część województwa: Zachodnio-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego oraz północna część województwa: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego i Podkarpackiego

Strefa 2

24 – 30 m / s

Północna część województwa: Zachodnio-Pomorskiego, Pomorskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego

Strefa 3

24 – 47 m / s

Południowa część województwa: Dolnośląskiego, Opolskiego, Śląskiego, Małopolskiego oraz Podkarpackiego

W ofercie firmy Hallrent znajdziemy hale z pełnym obciążeniem śniegowym jak i wiatrowym, zgodnym ze strefami oraz obciążeniami znikomymi dla hal namiotowych letnich.

Hale namiotowe stawiane zgodnie z normą wiatrową :PN-EN 1991-1-4 oraz normą śniegową: PN-EN 1991-1-3 dają klientom poczucie bezpieczeństwa i spokoju , w przeciwieństwie do hal namiotowych projektowanych z obciążeniem 0,25 kN / m2 = 25 kg / m2 czyli hal namiotowych letnich.

Dodatkowo każda postawiona przez nas hala jest stawiana

zgodnie z obowiązującą w Polsce strefą wiatrów

wiatr

 

KONTAKT

kontakt menager
 
Wycena Hali

tel.: +48 539 305 100

e-mail: sekretariat@hallrent.pl

FILMY

FAQ.svg

GALERIA

03

Search